Udskriftsvenlig side
Links
Få læst hjemmesiden op
Sitemap
Hierakisk visning
Find vej
 
Til forsiden
 

Neuropædagogik


Hvad er Neuropædagogik

Neuropædagogik kan defineres som pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder på baggrund af viden om hjernens funktion og funktionshæmninger i forbindelse med dysfunktioner og skader.
 
Neuropædagogik kan ses som en forståelsesramme, der kobler blandt andet neuropsykologisk og specialpædagogisk viden med sigte på at støtte det enkelte menneske i at kompensere for begrænsninger samt udnytte og udvikle ressourcer.
 
De pædagogiske overvejelser og tiltag sker gennem fokus på konteksten og samspillet. Neuropædagogisk praksis er således rettet mod tilpasning af rammer, struktur og samspil, så det bedst muligt understøtter den enkeltes livskvalitet og trivsel.


En neuropædagogisk forståelsesramme kan ikke hjælpe os med at forudsige en adfærd, men kan nuancere vores forståelse og nysgerrighed i forhold til de tilstande og intentioner, som kan ligge bag en adfærd, og som brugeren kan være begrænset i at udtrykke på anden vis.

Dysfunktionen i hjernen kan ikke stå alene i forhold til at forklare hvilken betydning handicappet har for personen. Betydningen af handicappet bliver først tydelig i mødet med omgivelserne.

Uddannelse i neuropædagogik


På Hørkær prioriterer vi at alt pædagogisk uddannet personale tager en efteruddannelse i Neuropædagogik med særlig henblik på udviklingshæmmede. Gennem efteruddannelsen får medarbejderen en basal viden inden for emnerne: Hjernens anatomi, fysiologi, kemi, neuropsykologi og i forskellige handicaps samt viden om hjernens funktion og udviklingshæmninger i forbindelse med hjernes dysfunktioner og skader.

Neuropædagogik på Hørkær


Den tilegnede viden er brugbar i hverdagen. Vi forsøger at lave individuelle rammer, strukturer og samspil som tilgodeser den enkeltes behov.
 
Vi planlægger vores praktiske pædagogiske arbejde gennem vores viden om brugerens ressourcer, motivation og problematik.


Vi er bevidste om vores krav og forventninger til brugerne set udefra deres aktuelle udviklingstrin, handicap og dagsform.

Vi som pædagoger skal støtte den enkelte bruger i at udnytte sine ressourcer ved at tilrettelægge miljøet sådan, at forstyrrende stimuli reduceres, og så må vi overveje hvordan vi selv kan tilpasse os i relationen med brugeren, så vi ikke selv bliver et forstyrrende element.

Udgangspunktet er at det ikke er brugeren, der ejer problemet, men omgivelserne, og derfor er det pædagogens ansvar at sikre, at omgivelserne og os selv er indstillet på brugerens behov og forudsætninger.

Står vi overfor sværere problematikker har vi mulighed for at indkalde ekspertise eller selv at lave et neuropædagogisk projekt, hvor vi indsamler faktuelle informationer, laver forudsætningsanalyse og udviklingsbeskrivelse. Samlet danner dette baggrund for at opstille hypoteser om funktionsniveauer, samt tydeliggøre ressourcer og begrænsninger.

Kilde: Viss.dk

 
Denne hjemmeside anvender cookies. Disse bruges til trafikmåling og besøgsstatistik. Hvis du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies. Hvis du vil vide mere om cookies, og hvordan du evt. sletter dem, kan du klikke her.
Hørkær
Hørkær 4
2730 Herlev

Telefon: 44 52 60 40
E-mail: hoerkaer@herlev.dk
Hold dig opdateret
Din e-mail:

 
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel